Płyta ażurowa

Płyty ażurowe to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ekologią. Każda nawierzchnia, niezależnie od tego, z czego jest wykonana, to mniejsza lub większa ingerencja w środowisko naturalne. I nie chodzi tu tylko o nacisk. Im szczelniejszy materiał znajduje się na ulicy, chodniku, alejce czy placu, tym trudniej wodzie opadowej wnikać w glebę. Odpowiedzią na proekologiczne potrzeby wydają się być materiały pozwalające na stworzenie nawierzchni z jednej strony zwartej, utwardzonej i wytrzymałej, z drugiej zaś doskonale integrującej się z otoczeniem i zapewniającej m.in swobodny odpływ deszczówki do gleby. Płyty ażurowe to coraz chętniej wykorzystywane elementy przy tworzeniu parkingów, placów, umocnień skarp czy nawierzchni czynnych biologicznie. Odznaczają się charakterystycznymi wycięciami w obwodzie i przelotowymi otworami wewnątrz elementu. Dzięki takiej budowie, uchodzą za ekologiczne, ponieważ otwory, które się w nich znajdują, wypełnia najczęściej trawa bądź drobne kruszywo. Płyta ażurowa nie powinna być wykorzystywana na nawierzchniach często użytkowanych przez pojazdy przekraczające 3,5 tony.

Wzornik

Powierzchnia standardowa

Gdzie kupić

Ponad 150 sklepów w Polsce
Mapa sklepów

Zobacz też