Porównywarka Porównywarka ideabook Ulubione

Zasady użytkowania: czyszczenie i konserwacja nawierzchni

Beton jest materiałem trwałym i stosunkowo odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Aby zachować estetyczny i naturalny wygląd nawierzchni brukowej, w czasie użytkowania należy stosować się do kilku ważnych zasad, odpowiednio ją czyścić i konserwować.
1. Klucz do sukcesu, czyli pielęgnacja

Mycie

By utrzymać nawierzchnię brukową w dobrym stanie należy 1-2 razy w roku wyczyścić ją przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Umożliwia to usunięcie zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc i szczelin. Wyjątek stanowią 2 pierwsze lata użytkowania, podczas których nawierzchnia narażona jest na utratę niewystarczająco jeszcze odpornych spoin (wypełnienie fug). Czyszczenie w tym czasie należy ograniczać jedynie do zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych ręcznie.

Usuwanie zanieczyszczeń, nalotów i mchu

  • Podstawę pielęgnacji nawierzchni brukowej stanowi regularne i niezwłoczne usuwanie z niej zanieczyszczeń, takich jak piasek po spoinowaniu, liście, resztki roślin, gliny, ziemi. W wyniku zachodzących procesów chemicznych ich zaleganie na powierzchni betonowej może spowodować powstawanie trudnych do usunięcia plam i przebarwień. Zanieczyszczenia te widoczne są na wszystkich odcieniach produktów brukowych, najsilniej zaś na kostce o jasnych, pastelowych kolorach. Do ich usunięcia niezbędne jest użycie specjalistycznych środków do czyszczenia kostki brukowej. W przypadku silnych zabrudzeń ich zastosowanie może jednak nie przynieść oczekiwanego rezultatu.
  • Należy unikać wykonywania na nawierzchni betonowej prac, które mogą powodować jej zabrudzenia. Bruk powinien być zabezpieczony przed trudno usuwalnymi substancjami, takimi jak oleje, smary, cement czy inne materiały powstałe na jego bazie. Plam oleistych, np. z oleju silnikowego, nie wolno usuwać myjką ciśnieniową, gdyż może to spowodować powiększenie zabrudzenia. Do ich czyszczenia należy zastosować środki chemiczne, które działają powierzchniowo, nie wpływając na strukturę i kolor produktu. Zabrudzenia tego typu nigdy nie znikają całkowicie. Sposobem na ich eliminację może być zastąpienie uszkodzonych elementów nawierzchniowych nowymi. Dla uniknięcia różnic kolorystycznych pomiędzy ułożonymi a wymienianymi elementami, zaleca się wymianę całej partii produktów wokół zanieczyszczonej kostki.
  • Białe naloty wapienne, czyli tzw. wykwity, powstają na powierzchni wyrobów betonowych w sposób naturalny i z czasem znikają samoistnie. Sposobem na częściowe usunięcie nalotu jest umycie nawierzchni myjką ciśnieniową już na etapie układania. W przypadku silnych wykwitów można zastosować odpowiednie środki chemiczne (nie zawierające kwasów i silnych alkalii), stosując się do zaleceń producenta. Jeżeli podbudowa ma tendencje do trzymania wody, podciąganie kapilarne może powodować powtórne powstawanie wykwitów wapiennych.
  • Mchy i chwasty na kostce mogą pojawiać się np. w wyniku gromadzonej w fugach i nieusuwanej systematycznie ziemi z kół samochodowych. Zjawisku temu zapobiega zastosowanie i odpowiednie zagęszczenie wysokiej jakości materiału do spoinowania, tj. piasku płukanego niezawierającego domieszek gliny. W przypadku pojawienia się na nawierzchni mchów lub chwastów należy usunąć je, wycinając ostrym narzędziem, wymieść lub usunąć myjką ciśnieniową, a następnie uzupełnić piasek w spoinach. W przypadku stosowania środków chwastobójczych nie należy dopuścić do ich kontaktu z nawierzchnią, gdyż mogą powodować przebarwienia bruku.

Każde czyszczenie elementów brukowych może spowodować wypłukanie fug. Należy wówczas uzupełnić ubytki w sposób taki, jak przy fugowaniu nowej nawierzchni.

2. Uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.

Podczas użytkowania nawierzchni brukowej należy zwracać szczególną uwagę na możliwość jej uszkodzenia ciężkimi metalowymi przedmiotami, a także unikać  uderzeń i przeciągania po niej elementów mogących powodować zarysowania.

  • Do odśnieżania i odladzania nie powinno używać się  narzędzi o ostrych krawędziach, które mogą powodować uszkodzenia bruku. W ciągu dwóch pierwszych lat użytkowania nawierzchni nie należy stosować soli odladzającej. Po tym okresie  można jej używać jedynie w niezbędnej ilości i z minimalną częstotliwością.
3. Impregnacja.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów służących do zabezpieczenia bruku przed powstawaniem plam i ułatwiających utrzymanie go w czystości. Impregnaty często podnoszą nie tylko wartość użytkową produktu, ale również estetyczną (regeneracja koloru). Do zabezpieczenia nawierzchni wibroprasowanych marki Bruk zalecamy stosowanie środka rozpuszczalnikowego niezawierającego silikonu: „Hekol Extra BRUK”. Impregnat nanosimy już po ułożeniu bruku pędzlem lub metodą natryskową. Dla zachowania parametrów użytkowych impregnacja powinna być powtarzana cyklicznie – w zależności od intensywności użytkowania – przy zachowaniu kilku podstawowych zasad:

  • nawierzchnia musi być czysta, pozbawiona zabrudzeń i wykwitów, ponieważ impregnacja je utrwali,
  • fugi powinny być pozbawione mchu i innych porostów, ponieważ uniemożliwiają one równomierną impregnację nawierzchni,
  • impregnowanie nawierzchni należy przeprowadzić w słoneczny, suchy dzień – elementy brukowe muszą być bezwzględnie suche,

Impregnacja nie zabezpiecza przed wszystkimi rodzajami zanieczyszczeń.

Każdorazowo przed zastosowaniem środka chemicznego, odladzającego lub impregnującego należy wypróbować jego działanie na niewidocznym fragmencie nawierzchni. Preparaty powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta . Nie należy używać środków na bazie kwasów i silnych alkalii. Producent kostki brukowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania preparatów chemicznych, odladzających i impregnujących.

Porównywarka

Dodano produkt do porównania

Porównywarka

Osiągnięto limit produktów

Czytaj także

Gdzie kupić

Ponad 150 sklepów w Polsce

Mapa sklepówarrow