Bruk s Platinovou sošku XXI. ročníku programu Fair Play Společnost“ 2018

20.11.2018 Bruk s Platinovou sošku XXI. ročníku programu Fair Play Společnost“ 2018

S radostí informujeme, že naše společnost získala speciální cenu – Platinovou sošku – v dalším, už XXI. ročníku programu “ Fair Play Společnost“ 2018.

 

První certifikát a titul Fair Play Společnost získala firma Bruk v roce 2009. Platinové sošky jsou speciální ocenění, které jsou udělovány společnostem, které obdržely takový titul a certifikát nepřetržité v průběhu 10 let.

Připomeňme, že hlavním cílem iniciativy Fair Play Společnost je propagovat firmy působící v souladu se zásadami spravedlivého chování, etického jednání a udržování pozitivních vztahů s místní komunitou. Program tak podporuje etiku v podnikání, podporuje rozvoj firem, podporuje společnosti působící v souladu se zákonem, podporuje etické chování a v důsledku i přiměřené změny v organizaci práce a školení v tomto rozsahu. Organizátorem programu je Nadace „Institut pro soukromé podnikání a demokracii“, zaštiťuje ho Polská obchodní komora.

Certifikát Fair Play Společnost, který potvrzuje férovost a péči o správné vztahy ve všech kontrolovaných v průběhu programu oblastech, obdrží společnosti, které splnily všechny regulační požadavky, a tedy:

• vytvořily podmínky příznivé pro zaměstnance jak pro efektivní práci, tak pro profesní rozvoj,
• jsou citlivé na potřeby místního prostředí,
• aktivně se podílejí na charitativních projektech,
• včasně splňují své závazky vůči státní pokladně,
• upřímně a slušně reklamuji vlastní služby, aniž by škodili konkurenci,
• jednají čestně vůči klientům,
• jsou schopni uspokojit kvalitu nabízených produktů a služeb nejnáročnějších zákazníků,
• uzavřely spolupráci s dodavateli a nebyly v prodlení s placením svých závazků vůči nim,
• jejich činnost je šetrná k přírodnímu prostředí.

VIZ TÉŽ

Kde koupit?

Výrobky BRUK můžete zakoupit v široké síti smluvních partnerů
Prodejci