Inspirace Inspirace Produkty Produkty

Vědomá environmentální
politika

 

Beton je po vodě nejběžněji používanou látkou na Zemi. Jako uvědomělý výrobce zohledňujeme jeho dopad na přírodní prostředí. Jednáme v souladu s principy udržitelného rozvoje, realizujeme naše cíle založené na principu minimalizace negativních dopadů na přírodu.

Jak pôsobíme

EKO
POLITYKA

BRUK
ECO QUALITY

EKO
PRODUKTY

PROGRAM
ČISTŠÍ
VÝROBA

Naše ecoPOLITYKA

 

Chceme efektivně snižovat dopad našich procesů na životní prostředí. Proto:

icon

Dodržujeme předpisy a zákonné požadavky na ochranu životního prostředí

icon

Racionálně hospodaříme se zdroji

icon

Minimalizujeme spotřebu surovin

icon

Vedeme ekologicky šetrné nakládání s odpady

icon

Používáme moderní proekologická řešení

icon

Budujeme proekologické povědomí našich zaměstnanců a zapojujeme je do aktivit na ochranu životního prostředí

Naše ekoPOLITIKA

 

Co je uhlíková stopa?
  • Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších problémů moderního světa. Jeho hlavní hnací silou je skleníkový efekt. Omezování negativního vlivu člověka na životní prostředí, a tím i emise skleníkových plynů, je jedním z hlavních cílů moderního člověka.
  • „Uhlíková stopa“ je název na výpočet celkových emisí skleníkových plynů během životního cyklu produktu/podniku/osoby. Každý z nás zanechává uhlíkovou stopu. Můžeme to omezit. Pro nás i budoucí generace.
Bruk Eco Quality
  • Uhlíková stopa je hlavním měřítkem dopadu betonu na životní prostředí. Bruk Eco Quality je inovativní receptura založená především na optimalizaci výrobního procesu a použití surovin, které snižují uhlíkovou stopu betonu, a tím snižují emise oxidu uhličitého do atmosféry.
  • Technologie BEQ se používá při výrobě povrchů z produktových řad: Techno, Trikolor, Multikolor, Galaxy, Callisto, Royal i Standard.

Program „Čistější výroba“

  • Čistější výroba je program řízení zaměřený na předcházení vzniku a zanášení znečištění do životního prostředí a plýtvání surovinami, energií a lidskou prací. Nejedná se o jednorázovou akci.
  • Přijetím pravidel Čistější výroby jsme se rozhodli neustále minimalizovat negativní dopad na životní prostředí, ve kterém fungujeme.
  • V rámci Akademie Čistější výroby jsme realizovali projekt, který nám umožnil výrazně snížit spotřebu vody ve výrobním procesu. Kladné hodnocení našeho projektu vyústilo v získání Certifikátu Čistější výroby.

Produkty EKO

Snažíme se vytvářet produkty, které umožní vyhotovení ekologických a efektivních povrchů v souladu se současným designem.

Mezi nimi najdete tradiční produkty a oceněné produktové inovace. Slibujeme, že to nejsou naše poslední EKOslova…

Ke stažení

Porovnávačka

Produkt přidán k porovnání

Porovnávačka

Limit produktu byl dosažen

Kde koupit

Výrobky BRUK můžete zakoupit v široké síti smluvních partnerů

Prodejciarrow