Porovnávačka Komparátor ideabook Můjideabook

Velikost, tloušťka a zkosení kostky – mělo by nám záležet na technických parametrech?

Dlažební bloky a desky se vyznačují mnoha parametry. Některé z nich ovlivňují pouze vizuální stránku projektu, jiné významně ovlivňují pohodlí užívání a trvanlivost zpevněného povrchu. Podívejme se tedy, jak by měly parametry konkrétních výrobků ovlivnit naše nákupní rozhodnutí.
1. Tloušťka.

Pokud najdeme dlažební kostky nebo desky, které splňují naše vizuální očekávání, tj. jednoduše řečeno se nám líbí a hodí se k našemu domu, je třeba zkontrolovat tak důležitou vlastnost, jako je jejich tloušťka. Proč?

Chodníky, příjezdové cesty nebo silnice z dlažbní kostky nebo desek jsou vystaveny různým zatížením: chodí po nich lidé, jezdí po nich kola, auta. Proto musí být dlažební kostky a desky pevné a nesmí při tomto zatížení praskat. Je to mimo jiné správná volba tloušťky výrobku, která zajistí odolnost povrchu.

Rozdělení výběru tloušťky dlažebních kostek a desek v závislosti na zatížení, kterému bude vystavena z nich zhotovená dlažba, je uvedeno v následujícím shrnutí:

 TYP POHYBU  TYP POVRCHU DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA KOSTKY
CHODEC Např. chodníky, cesty, uličky, terasy 4 – 8 cm
PĚŠÍ, CYKLISTICKÝ A KOLOVÝ PROVOZ VOZIDEL DO 3,5 t   Např. příjezdové cesty , dvory a parkoviště s neintenzivním provozem osobních automobilů 6 – 8 cm
KOLOVÝ NAD 3,5 t Např. ulice, náměstí a silnice s hustou kamionovou dopravou 8 – 10 cm
2. Zkosení.

Zkosení není nic jiného než zkosená hrana kostky. Jejím účelem je chránit hrany výrobku před poškozením v podobě odštěpků a promáčklin, a to jak při pokládání, tak při intenzivním používání. V závislosti na tom, zda jsou dlažební kostky zkosené, nebo ne, dosáhneme různého efektu jednotnosti a přirozenosti dlážděného povrchu. To je důležité vzhledem k zamýšlenému použití povrchu. Zvažme, jaký produkt vyhovuje našim potřebám, s přihlédnutím k následujícím vlastnostem:

KOSTKY SE ZKOSENÍM KOSTKY BEZ ZKOSENÍ KOSTKY S MIKROZKOSENÍM
Nejméně jednotná rovina s viditelným vzorem spár. Jednotnější roviny, nejméně viditelný vzor spár. Jednotnější povrch se středně viditelným vzorem spár.
Přirozenější charakter dlažby lépe imituje kámen. Méně přirozený charakter, dlažba často připomíná hladkou desku. Mírně přírodní charakter.
Spíše tradiční styl. Modernější styl. Modernější styl.
Hrany odolnější vůči velkému zatížení Snadné poškození okrajů: vyžaduje zkušeného dlaždiče Omezení vzniku poškození hran
Hlučnější provoz, může bránit pohybu dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením; nevhodné pro použití na cyklostezkách. Tišší, snadnější pohyb a odklízení sněhu Tišší, snadnější pohyb a odklízení sněhu.
Starobruk, Chodniková dlaždice, ažurová a průmyslové kostky (Cihla, Podwójne T). Wena, Fantazja, Grand,  Trend, Mosaic, Flat. Mandal®, Vjetra®, Nova’k, Bruk Prosty, Metro, Metro XL, desky: Bruk’us, Geometrika, Kwadra, Medio, Magnum, Simple, Solid, Style, ecoSolid, Multi.
3. Velikost:

Kolem vašeho domu můžeme položit betonové výrobky libovolné velikosti. Malé dlažební kostky se budou hodit na velké náměstí nebo příjezdovou cestu, velké desky se dnes používají pro pokládku moderních zahradních cestiček nebo úzkých chodníků. Jak je to tedy se správným určením velikosti dlažby pro náš pozemek? Jak už to tak bývá, ďábel se skrývá v detailech.

Dláždění není malý výdaj. Proto se při výběru dlažby neřiďte pouze módou nebo vkusem, ale věnujte pozornost vizuálním a praktickým hlediskům. Pouze kombinace všech těchto prvků zajistí, že bude povrch po všech stránkách vyhovující. Za doporučením používat správnou velikost stojí vizuální a praktické aspekty.

Zpevněné plochy by měly být pohodlné a jejich pokládka by neměla geneovat vysoké náklady. Obecně se předpokládá, že:

  • velké prvky – z vizuálních důvodů je to lepší řešení pro větší plochy (náměstí, příjezdové cesty) a také domy a zahrady v moderním stylu; z praktických důvodů se desky lépe hodí na terasy (snadnější čištění a umístění nábytku);
  • střední prvky – jsou vhodným řešením pro velké a střední plochy (např. příjezdové cesty, náměstí, chodníky)
  • malé a střední prvky – jsou vhodné pro malé plochy, jako dokončovací prvek a jako stavební materiál pro úzké, klikaté zahradní cesty, protože umožňují přesnou pokládku bez nutnosti řezání, a tím i nákladných odpadů.

 

Porovnávačka

Produkt přidán k porovnání

Porovnávačka

Limit produktu byl dosažen

Přečtěte si také

Kde koupit

Výrobky BRUK můžete zakoupit v široké síti smluvních partnerů

Prodejciarrow