Dotacje z UE


Bruk Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup linii technologicznej do produkcji wyrobów betoniarskich. Dzięki temu uzyskano:

  • wzrost efektywności czasu pracy
  • skrócenie czasu realizacji zamówień
  • wzrost zatrudnienia

Inwestycja pozytywnie wpłynęła na rozwój naszego regionu. BRUK Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Projektu "Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącej Spółki Bruk" ze środków publicznych zgdonie z umową UDA - POIG.04.04.00-24-065/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.4.

Głównym celem Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiebiorstwa. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiebiorców zamierzających realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o duzym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Dodatkowe informacje o dotacjach z unii Europejskiej uzyskać można na stronie internetowej: www.konkurencyjnosc.gov.pl