Kontakt

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000246265    NIP: 6472391614    REGON: 240265480

Wysokość kapitału zakładowego: 1 259 000 PLN.

ING Bank Śląski S.A. o/Wodzisław Śląski: 12 1050 1403 1000 0023 0306 3248